Privacybeleid

Bio Enerco B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Bio Enerco B.V. zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de contacten tussen u en Bio Enerco B.V. en eventuele leveranciers die in opdracht van Bio Enerco B.V. voor u leveringen of werkzaamheden uitvoeren. Bio Enerco B.V. zal, afgezien van bovenstaande, geen persoonlijke gegevens door u aan ons verstrekt aan derden doorgeven.

De website van Bio Enerco B.V. verstuurt geen 'cookies' naar uw website.

U kunt contact met ons opnemen als u op- en/of aanmerkingen heeft over ons privacybeleid.