Producten

Bio Enerco BV levert houtige biomassa in de vorm van houtchips (houtsnippers) of shreds (geshredderd hout).

Houtchips voor warmte installaties of WKK’s

In veel gevallen wordt onze biomassa gebruikt voor de opwekking van duurzame warmte. In bepaalde gevallen wordt restwarmte gebruikt voor de winning van groene stroom. Elke installatie heeft bijzondere eisen, waarbij het kan gaan over het de wijze van aanvoer of specificaties van de grondstof. Bio Enerco BV werkt met u aan een passende en duurzame oplossing. Wij optimaliseren de productie van houtchips zodanig dat uw installatie de juiste brandstof krijgt. En wij bieden garanties gedurende de gehele exploitatieperiode.

Cookie-instellingen